Hem

Beskrivning

BJ Projektering och Produktion AB är ett konsultföretag som verkar främst som arkitektprojektörer. Vi utför även uppdrag som projekteringsledare, projektledare, byggledare, kontrollant och besiktningsförrättare.

Målsättning

BJP AB har som målsättning att producera korrekta handlingar till rätt pris med optimalt bästa funktion och ekonomi för nyttjaren av objekten. Vi har ofta uppdrag där vi arbetar mycket nära respektive entreprenörer. Detta har gett oss mycket goda möjligheter att kunna leverera produktionsvänliga och prisvärda lösningar.

Objekt

BJP AB har under en period av snart 30 år varit verksam som arkitektkonsulter där objekten har varierat så mycket att vi vill påstå att vi har erfarenheter från alla typer av byggnadsobjekt, med ett visst underlag för monumentalbyggnader.

Feb. –99:

Projekteringsledning, arkitekt- och markprojektering för ombyggnad och förnyelse av stationär sopsugsanläggning med nybyggnad av sopsugsterminal.

April –99:

Projekteringsledning, problemlösning och arkitektprojektering för att genom ombyggnader öka verkningsgraden på de lokaler som är uthyrda i fastigheten Kv. Lagern i Solna     (Råsunda Fotbollstadion).

Dec. -96 – Sept. -98: 

Problemlösning och arkitektprojektering för de åtgärder som erfordras för en radikal ändring av avfallshanteringen i kv. Stigfinnaren i Hallonbergen, som utgör pilotprojekt för utvärdering, om även kv. Skidåkaren, Vandraren, Orienteraren och Terränglöparen även skall ändras.

Aug. -95 – Aug. -98: 

Arkitektprojektering för förnyelse, upprustnings- och bostadsförbättringsåtgärder för 5 st kvarter flerbostadshus i Hallonbergen Sundbyberg. Ca: 2000 bostadslägenheter berörs.

Arkitektprojektering för ombyggnad av bef. f.d. butiker och lekskolor till bostäder.