Pågående projekt

SJ CENTRALSTATIONEN I STOCKHOLM, JERNHUSEN

MILJÖHUS

Vi arbetar för närvarande med att förbättra avfallshanteringen i Huge fastigheter AB's bostadsbestånd med bland annat bostadsnära hämtning i nya Miljöhus.

I Huddinge Centrum skissar vi på ett nytt miljöhus för ca 400 lägenheter.

I Trångsund ritar vi fem nya miljöhus för bostadsnära hämtning.

Vi projekterar en ny lösning för avfallet på ca 30 förskolor och skolor som Huge fastigheter förvaltar.

Feb. –99:

Projekteringsledning, arkitekt- och markprojektering för ombyggnad och förnyelse av stationär sopsugsanläggning med nybyggnad av sopsugsterminal.

April –99:

Projekteringsledning, problemlösning och arkitektprojektering för att genom ombyggnader öka verkningsgraden på de lokaler som är uthyrda i fastigheten Kv. Lagern i Solna     (Råsunda Fotbollstadion).

Dec. -96 – Sept. -98: 

Problemlösning och arkitektprojektering för de åtgärder som erfordras för en radikal ändring av avfallshanteringen i kv. Stigfinnaren i Hallonbergen, som utgör pilotprojekt för utvärdering, om även kv. Skidåkaren, Vandraren, Orienteraren och Terränglöparen även skall ändras.

Aug. -95 – Aug. -98: 

Arkitektprojektering för förnyelse, upprustnings- och bostadsförbättringsåtgärder för 5 st kvarter flerbostadshus i Hallonbergen Sundbyberg. Ca: 2000 bostadslägenheter berörs.

Arkitektprojektering för ombyggnad av bef. f.d. butiker och lekskolor till bostäder.